Ortodonti


Ortodonti çapraşık dişlerin düzeltilmesi, diş, çene ve yüzdeki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Dişler daha çıkarlarken ideal konumda yer almalarının önlemleri alınmalıdır. Bu, daha sonraki yıllarda yerinde çıkmamış dişleri tellerle düzeltmekten çok daha kolay ve kalıcıdır. Erken kontroller, diş dizilimini bozan etkenlere, yanlış alışkanlıklara müdahale açısından da önemlidir. Diş dizilimini bozan etkenler başta kalıtım olmak üzere, erken süt dişi kayıpları, yutkunma ve solunum fonksiyonlarındaki bozukluklar, parmak emme, dil itimi gibi olumsuz alışkanlıklar olabilir ki bu alışkanlıklarla mücadele, bir insanın göz kırpma refleksini kontrol edebilmesi, değiştirebilmesi kadar zordur. Bu mücadele çocuğun hayatını zehir etmeyecek basit protezlerle yapılır. Çocuğunuz yaklaşık olarak 7 yaşına gelince, bir ortodonti uzmanı tarafından böyle bir tedaviye ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

Ortodontik Tedavi Nedir?

Ortodontik tedavide düzeltici aletler kullanılır ve bunlar da genellikle braketlerdir. Bu aletler düzensiz kapanışları ve dişleri düzeltmek, biçimsiz boşlukları kapatmak, diş ve dudakları uygun konumlarına getirmek için kullanılırlar.

Kapanış Bozuklukları:

Çapraşıklık ve dişlerin arasında boşlukların bulunması gibi düzensizlikler birçok kişide görülebilir. Birçok yetişkin kapanış bozukluğuna sahiptir. Kapanış bozuklukları çiğneme ve konuşmadaki zorluklar gibi fonksiyonel problemlerin yanında, kozmetik problemlere de neden olur.

 

Ortodontik tedavi ne kadar gereklidir?

Ortodontik tedavi yapılıp yapılmaması kişiye bağlıdır. Birçok kişi diş sıralarındaki düzensizlikler, çapraşıklıklar ve örtülü kapanışları ile yaşamaktadır. Ortodontik tedavi ile uzun dönemde diş sağlığı korunur ve görünüm iyileştirilir.

Ortodontik tedavinin yaşı nedir?

Çocukların 7 yaşından önce ortodontik açıdan muayene olması önerilmektedir. 7 yaşından sonra daimi dişler sürmeye başlar ve problem varsa ortaya çıkarılabilir. Tüm dişler ağızda görünmeden önce ortodontik tedaviye başlanırsa erken tedavinin avantajlarından yararlanılabilir. Çocuklar büyüme dönemindeyken, dişlerin düzgün sıralanabilmesi için gereken damak genişletilmesi ekspansiyon aletleri kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu tedavinin erken yaşlarda yapılması başarılı sonuçlar vermektedir.

Genellikle, büyümekte olan ve 13-19 yaşları arasındaki ergenlik döneminde ortodontik tedaviden yararlanılır. Bu periyotta daimi dişlerin çoğu sürer ve tedavi çok daha etkili olur.

Günümüzde, yetişkinlerde de ortodontik tedavi uygulanabilmektedir. Ancak yetişkinlerdeki tedaviler çok daha karmaşıktır ve varolan problem diş hekimliğinin birkaç dalından faydalanılarak çözümlenebilir.  Ortodontik tedavinin yetişkinlerde sınırlı olmasının nedeni büyümenin durmuş olmasıdır.

Dişler Arasındaki Boşlukların Ortodontik Tedavi ile Kapatılması

Dişler arasında bulunan boşluklara diastema adı verilmektedir. Çoğunlukla üst ön iki diş arasında görülür. Diş gelişimi sırasında diastemaların olması normaldir. Normal şartlarda daimi köpek dişi (kanin, göz dişi) sürdükten sonra dişler arasındaki bu boşluklar kapanır. Ancak bazen bu boşluklar kapanmaz.

Tedavi Sonrası Bakım

Braket ya da apareyler yerleştirildikten birkaç gün sonra rahatsızlık hissedilebilir. Ayarlamalar sırasında da bu rahatsızlık hissedilebilir. Sabit braketler ve bantlar kullanıldığı takdirde dil, dudak ve yanaklar irrite olabilir. Bu rahatsızlık hissi genellikle azdır ve ağrı kesici ilaçlar ile kontrol altına alınabilir. Başlangıçta ağzın bazı bölümlerinde irritasyonlar olabilir ancak bir hafta içerisinde kaybolur. Ortodontistinizin vereceği özel yumuşak bir mumun braketler ve teller üzerine yerleştirilmesi ile bu irritasyonlar ortadan kalkar.

Ortodontik bozuklukların olası nedenleri nelerdir?

 1. Koruyucu hekimliğin hastalara sunduğu olanaklardan yararlanılmamış olabilir; mesela süt dişlerindeki çürükler "nasıl olsa değişecek" mantığıyla tedavi edilmemiş, zamanından önce dişler çekilmiş, flourlama ve fissür koruyucu uygulamaları gözardı edilmiş olabilir.
 2. Genetik faktörler: Özellikle iskeletsel bozukluğu olan bireylerde soy geçmişte benzer bir anomalinin olup olmadığı önemlidir. Kalıtımsal diş eksiklikleri, dar üst çene, çapraşıklık problemleri de kalıtımsal olarak çocuğa geçebilmektedir. Bu durumda ortodontik sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Yapılması gereken ise; çocuğu süt dişlenme döneminden başlayarak düzenli diş hekimi kontrolüne götürmektir.
 3. Kulak-burun-boğaz problemleri: (Bademcik iltihabı, burun ve geniz eti varlığı; sürekli ağzı solunumu gibi) çene kemiklerinin şekillenmesinde engel oluşturabilir ve diş sürme bozuklukları yaratabilirler.
 4. Kötü alışkanlıklar: Parmak emme, uzun süre yalancı emzik veya biberon kullanma, dil emme, dudak emme, kalem ısırma gibi kötü alışkanlıklar da diş ve çene yapılarında ortodontik bozukluklara neden olabilmektedir.

Ortodontik Cerrahi

Ortodonti;diş çapraşıklığı, çene ilişkilerindeki uyumsuzluk veya her ikisinin sonucu olarak ortaya çıkan malokluzyonların (hatalı kapanış) tedavisi ile ilgilenen diş hekimliği uzmanlık dalıdır. Ortodontik tedavi, sadece dişlerin yerinin düzeltilmesine odaklanabilir veya yüzün büyümesinin kontrolüyle ilgilenebilir. Bu durumda daha ziyade “dentofasiyal ortopedi” olarak tanımlanır.

Alt çene ile üst çenenin birbirine ve yüze göre uyumsuzluğu hastalarda hem estetik hem de çiğneme, konuşma, uyku gibi fonksiyonlarda rahatsızlıklara yol açmaktadır.

Ortognati kelimesi yunanca orto (düz) ve gnati (çene) kelimelerinden gelmekte olup düzgün çene anlamına gelmektedir. Ortognatik cerrahi terim olarak bazen ortodontik cerrahi diye yanlış ifade edilebilmektedir. Ortognatik cerrahi, bozuk olan çenelerin ilişkisinin cerrahi operasyonla düzeltilmesi işlemidir. Ortognatik cerrahi operasyon bir plastik cerrahi uzmanı veya maksillofasiyal cerrah tarafından yapılmaktadır.

Ortognatik cerrahi vakalarında ortodontist ve cerrahın ekip çalışması gerekir. İlk aşamada ortodontist ortodontik tedaviyle hastanın alt ve üst çenesi arasındaki koordinasyonu sağlar. Eğer hasta ortodontik tedavi görmeden ameliyat edilmeye kalkışılırsa, ameliyat sonrası ideal okluzyon (alt ve üst dişlerin kapanışı) sağlanamayacağı için etkili bir çiğneme, ısırma olamaz ve ayrıca hastada eklem problemlerine sebep olunur.

Hangi durumlarda ortognatik cerrahiye ihtiyaç olur?

 • Alt çenenin ileride olması
 • Alt çenenin geride olması
 • Üst çenenin ileride olması
 • Üst çenenin geride olması
 • Yüzde asimetri
 • Üst çene dişlerinin aşırı görünmesi

Ortognatik cerrahi hangi yaşta yapılabilir?

Kız - Erkek 18 yaşını tamamlamış olması gerekir.

Tedavi hangi aşamaları içermektedir?

Klinik muayene: İlk muayenede detaylı bir genel değerlendirme yapılır. Hastadan röntgen filmleri alınır, fotoğraflar çekilir, alçı modelleri ve çeşitli yüz ölçümleri alınır. Bunu medikal bir değerlendirme takip eder. Burada, cerrahiye veya genel anesteziye engel herhangi bir durum olup olmadığı değerlendirilir.

Cerrahi öncesi ortodontik tedavi:Ortodontist alt ve üst arklardaki seviyelemeleri yaparak arklararası koordinasyonu sağlar. Bu yaklaşık olarak 10-18 ay arası sürer. Bu süre sonunda hastanın ağız içi kayıtları artikülatöre taşınarak model cerrahisi yapılır. Ve ameliyat öncesi hangi çenenin ne miktarda hangi yönde hareket ettirileceği milimetrik olarak tespit edilir.

Cerrahi operasyon:Plastik cerrah tarafından operasyon gerçekleştirilir. Operasyon sonrası yaklaşık 5-7 gün hastanede kalınır. Daha sonra hasta taburcu edilir.

Cerrahi sonrası ortodontik tedavi:Cerrahi sonrası 1-3 ay içinde hastanın braketleri çıkartılarak tedavi bitirilir.

Ortodonti


Ortodonti kelimesi, Yunanca'da ortho düzgün ve odons diş kelimelerinden oluşmaktadır. Ortodonti anabilim dalı, dişlerin diş kemikleri üzerinde düzgün şekilde yerleşmesi ve yüz düzensizliklerinin teşhis ve tedavisi ile ilgilenen Diş Hekimliğinin bir uzmanlık dalıdırDiş teli çene ve diş yapısındaki bozuklukları düzeltmek amacıyla kullanılan ve özel malzemelerden yapılan aparatlara verilen isimdir. Ortodonti ise diş ve diş teli gibi kavramlarıda içerisine alarak diş, çene ve yüzde var olan şekil bozukluklarını düzeltmek veya daha sonra oluşabilecek bu problemlere önceden önlem olabilecek uygulamalar bütünüdür. Diş ve yüzde bulunan düzensiz yerleşimlerin tespit edilmesi, çarpık ve yamuk yerleşime sahip dişlerin düzeltilmesi, kötü kapanış olarak tabir ettiğimiz diş ve çene bozuklukları ve bunların tedavileri, diş hekimliğinin bir dalı olan ortodontinin içerisinde incelenir.

Ortodontik tedavilerin kapsamlarını; Dişlerin kapanış sırasında birbirine temas etmemesi (open bite), alt çenenin üst çeneye oranla önde olması (prognatizm) ve üst çeneye göre az gelişmesi(mikrognatizm), üst çenenin alt çeneye oranla geride olması (mikrognati), çene ucunun normale oranla küçük olması (mikrogenia), çene ucunun normale oranla büyük olması (makrogenia), alt çenenin üst çeneye oranla sağa veya sola kaymış olması (laterognatizm) ve son olarak alt çenenin üst çeneye oranla geride konumlanmış olması (retrognatizm) şeklinde sayabiliriz.

Diş ve Çene Bozukluklarının Nedenleri

Ortodontik tedavinin temelinde diş büyüklükleri, çene ve kemik yapısı ile bunların birbiri ile orantısızlığı, çocuklarda uzun süre emzik ya da biberon kullanımına bağlı problemler, darbe ve travma sonrası oluşan hasarlar gibi bir çok nedene bağlı sorun yatmaktadır. Ortaya çıkan bu diş ve iskeletsel bozukluklarda tüm diş ve duruşu tekrar bir düzene oturtmak için ortodontik tedavi uygulanır. Bu tarz problemlere yol açabilecek bazı nedenlere örnek vermek gerekirse. Kalıtsal bozukluklar (genetik), parmak emmek, dudak ya da dil emmek, yüz ve çeneye darbe alınması, geniz eti ve bademcik sorunlarının vaktinde tedavi edilmeyerek bazı hasarlara sebebiyet vermesini gösterebiliriz.

Diş Teli – Ortodontik Tedavilerin Önemi

Diş teli kullanımındaki ana sebep hiç kuşkusuz daha sağlıklı ve estetik dişlere sahip olmaktır. Birçok kişi dişlerinde bulunan çarpıklık ve çene problemleri yüzünden rahatça gülümseyemez. Hasta sahip olduğu bu problemler için ortodontinin deneyim ve tedavi yöntemlerinden doğru şekilde yararlanır. Ortodontik tedavi hastanın hem estetik bir görüntüye sahip olmasını hem de çene ve dişlerinin gerçek işlevselliğine kavuşmalarını sağlar.

Ağız içi sindirim problemi, dişlerin erken çürümesi, kaliteli uyku uyuyamama, ağız kapanış ve duruş bozuklukları gibi bir çok sorun ortodonti ile tedavi edilebilir. Diş çürükleri bazen şekil bozuklukları ve iç içe geçmiş dişlerin duruşundan kaynaklanabilir. Diş ve diş etinin yapısı bu tedavi yöntemi ile düzeltilerek ileride oluşabilecek çürük, kanal tedavisi ve çeşitli diş eti problemleri daha oluşmadan tedavi edilmiş olur. Erkenden yapılan diş teli tedavisi ile çiğneme ve konuşma gibi çok önemli fonksiyonlar daha büyümeden ortadan kaldırılır.

Diş teli tedavisinin önemli bazı özelliklerini sıralayacak olursak;

 • Çiğneme fonksiyonu dişlerin birincil görevidir. Düzgün dişler çiğneme, koparma ve ısırma gibi görevlerin düzgün bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Buda alınan besinlerin daha iyi sindirilmesi anlamına gelmektedir.
 • Diş ve çene yapısı düzeltildiğinde konuşma fonksiyonunda meydana gelen problemler düzeltilmiş olur. Kelime ve harf telaffuzlarında yaşanan problemler son bulur.
 • Çarpık dişler çoğu zaman iyi temizlenemez. Ve bütün bu süreç bakterilerin yoğunlaşması diş tartarı oluşumu ve çürümeye kadar ulaşmaktadır.
 • Diş etlerinde hastalık risklerinin azalmasını sağlar.
 • Ağız ve çenedeki kapanış bozuklukları engellenerek kaslardaki aşırı baskı giderilir. Bu bazı ağrı problemlerinin önüne geçilmesini sağlar.
 • Ağız temizliği daha kolay bir şekilde ve tam manasıyla yapılır. Dişlerin üst üste ve sıkışık olmadığı bir ağızda hijyen daha kolay sağlanır.
 • Diş teli tedavisi aynı zamanda pozitif psikolojik yarar sağlamaktadır. Kişinin gülüşü üzerindeki baskısı azalır ve dişleri sayesinde özgüveni artar.

Ortodonti Tedavisi Ne kadar Sürer?

Bir ortodonti hastasının başarılı bir tedavi süreci geçirmesi için ortalama 1,5-2 seneye ihtiyacı vardır. Uygulanacak tedavi yöntemi ve hastanın sahip olduğu özel ağız ve diş yapısı tedavi süresinde değişkenliğe neden olabilir. Örnek vermek gerekirse hasta bir iskeletsel bozukluğa sahip olabilir. Bu problem hastanın tedavi süresini 2-2,5 seneye çıkartabilir. Süreyi etkileyen diğer bir faktör ise yaştır. Erişkin bir bireyin diş hareketi çocuk veya genç hastalara oranla daha ağır olduğundan sürede bu oranda biraz uzayabilir.

Tel Nasıl Takılmaktadır?

Diş teli tedavisinin hastaya acı veya ağrı verip vermediği en çok merak edilen konular arasındadır. Tel tedavisi zaman alan bir uygulamadır ve geniş bir diş tedavi sürecini kapsar. Diş hareketleri ağır bir şekilde gerçekleştiği için kişi acı ve ağrı hissetmez. Diş teli tedavisi başlangıcında ortodontist hastayı muayene eder ve ağız içindeki problemleri belirler. Sağlıklı bir ortodonti sonucu alabilmek için tedaviye geçilmeden önce varsa çürük diş dolgusu veya diş çekimi sonrasında yine varsa diş eti hastalıklarının tedavileri yapılır.

Tel tedavisi işlemi sırasında ağız içi kuru ve hijyenik olmalıdır. Bonding yardımı ile braketler dişlerin üzerine sabitlenir. Tüm braketler yapıştırıldıktan sonra ark teli olarak nitelendirdiğimiz özel bir tel braketlerin içinden geçirilerek işlem tamamlanmaktadır.

Diş teli çürüğe neden olur mu?: Diş telleri özel yapısı sebebiyle asla fiziksel veya kimyasal bir neden ile diş çürüklerine sebebiyet vermezler. Diş çürüklerinde asıl sebep diş teli olsun veya olmasın kişinin kendi ağız ve diş hijyenidir. Yiyeceklerden kalan artıklar diş aralarında veya diş teli üzerinde birikebilir. Diş teli bakımını normal gündelik dişlerinde olduğu gibi yapan bir hastada diş çürüğü meydana gelme olasılığı düşüktür.

Diş teli takanlar nelere dikkat etmeli?: Sert yapıdaki meyve ve yiyeceklerin tüketimi ile yapışkan kıvamdaki besinlerin braketlere yapışıp zarar vermesi nedeniyle tüketilmeleri de sakıncalıdır. Tüketilecek besinlerin daima küçük parçalar halinde olmasına ve asit oranı yüksek içeceklerden uzak durulmasına özen gösterilmelidir.

Diş Teli Çeşitleri Nelerdir?

Diş telleri hastanın diş yapısına ve estetik beklentilerine göre şekillenmektedir. Ama burada önemli olan hastanın diş ve çene yapısına tamamen uygun olan seçimi yapmaktır.

 • Seramik Braket: Seramik braketlerin başlıca iki özelliği vardır. Daha estetik oluşları ve maliyetleri. Ağız içinde çok zor görünmesi ve malzemesi nedeniyle maliyeti en yüksek diş teli türüdür. Genellikle estetik kaygı taşıyan yetişkin hastalar tarafından tercih edilir. Kırılgan olmaları nedeniyle daha nadir bir kullanım şekli gereklidir.
 • Şeffaf Diş Teli: Şeffaf tel diğer alışılagelmiş braketlerin aksine ağız içerisinde belli olmamaktadır. Bu yüzden en çok tercih edilen diş telli seçenekleri arasındadır.
 • Lingual Braketler: Bu tel türü dişlerin arka tarafına konulduğundan dışarıdan asla belli olmamaktadır.
 • Metal Braket: Metal diş telleri sağlamlığı ve tedavilerin genelde daha kısa sürmesi bakımından çok tercih edilen bir diş teli türüdür. Dışarıdan net bir şekilde belli olmakla beraber sağlam ve dayanıklı yapısı onu rağbet gören bir ortodonti tedavisi haline getirmiştir.

KLİNİĞİMİZİ BENZERSİZ KILAN NEDİR?

TEDAVİNİZDE SAĞLANAN

KOLAYLIKLAR

İlk muayenenizde Ortodoktik tedaviniz ile ilgili hususlar haricinde de dişlerinizin mevcut durumunu röntgen eşliğinde inceleyip, ilgili uzman arkadaşlarımız vasıtası ile bir başka Poliklinik veya hekime ihtiya duymadan hastalarımızın diş ile ilgili her türlü tedavilerini yapıyoruz. Hastalarımızın ekonomik durumlarını göz önüne alarak gerekli ödeme kolaylıkları ve taksitli ödeme seçenekleri sunuyoruz.

İLGİ

Polikliniğimizde hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına randevu sistemi ile çalışıyoruz. Sizlerin zamanınızın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Çok extrem bir durum olmaz ise hastalarımızın tedavileri randevu saatlerinde içerisinde gerkçekleştirilir. Extrem durumlarda hastalarımıza bilgi verilerek hastalarımızın talepleri doğrultusunda randevu organizasyonları yapılır.

TECRÜBE

1968 yılında kurulan ve 51 yıllık tecrübeye sahip polikliniğimizde 20.000 civarında kayıtlı hastamız mevcut olup, ana hedefimiz HASTA MEMNUNİYETİ’ni üst düzeyde tesis etmektir.

HEDEFLERİMİZ

07’den 70’e Ortodonti ve İmplantoloji Polikliniği olarak, tüm diş hekimliği alanlarında, teknolojik ekipmanlar ve konusunda uzman Doktor/Hekimlerimiz Personellerimiz ile DİŞ HEKİMLİĞİ’nin her dalında yenilikleri takip ederek sizlere en iyi hizmeti vermek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. kullanıyoruz.

ULAŞIM

Merkezi bir lokasyonda konumlanan kliniğimiz, Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’na 100 Mt. Mesafede olup, Ulaşımı çok rahattır. Polikliniğimizin hemen karşısında çok büyük Açık Otopark mevcuttur.

SİZE ÖZEL

Siz değerli misafirlerimizin kendilerini evlerinde hissedebildikleri sıcak bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz.

Ortodonti nedir?

Dişlerin ve çene kemiklerinin, hastaların ağzında, estetik ve fonksiyon açısından doğru şekilde konumlanmasını sağlayan, diş hekimliği dalıdır.

Ortodontik problemlerin nedeni nedir?

Ortodontik problemler, kalıtsal olarak doğuştan gelebilir yada sonradan kazanılır. Parmak emme,tırnak yeme gibi alışkanlıklarla oluşabilecekleri gibi, ağız solunumu, erken süt dişi kaybı gibi nedenlerle de karşımıza çıkabilirler.

Çocuğumun ortodontik tedavi ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlarım?

Genelde süt dişli dönemde ebeveynler çocuklarındaki problemi fark edemezler. Daimi dişli dönemde dişlerde çapraşıklık çok belirgin olur. Fakat her iki dişlenme döneminde de ortopedik/ iskeletsel problemlerin teşhis ve tedavisi için bir uzmana danışılması gerekmektedir.

Ortodontik problemlerin erken belirtileri nelerdir?

Diş hekimliği alanından olmayan birisinin fark etmesi oldukça zordur. Ama ortodontik muayeneye ihtiyacınız olup olmadığını anlamak için aşağıdaki belirtilere dikkat edilebilir.

 • Çapraşıklık
 • Dişlerde aralıklar
 • Alt üst ön dişlerin normal kapanmaması
 • Bireyin yüz görüntüsünde farkedilen asimetri
 • Alt çenenin ilerde veya geride olduğunun düşünüldüğü durumlar

Çocuğum kaç yaşında ortodontiste görünmelidir?

Çocuğunuzun ağzında bir sorun görmeseniz de, 7 yaş civarında, süt dişli dönemden daimi dişli döneme geçişte, tüm yavrularımızı bir ortodontistin görmesi yararlıdır.

Yetişkinler ortodontik tedavi olabilirler mi?

Ortodontik tedavinin yaş sınırı yoktur. Her yaşta tedavi olunabilir.

Ortodontik tedavi ağrılı mıdır?

Ortodontik tedavinin başlangıcında, ilk braketleme sonrasında ortalama 3 gün hafif ağrı ve rahatsızlık hissi olur. Ortodonti tedavisi ağrılı bir tedavi değildir.

Faz I ve Faz II tedaviler nelerdir?

Faz I tedavi çocuğun ağzında daha çok süt dişlerinin olduğu dönemde yapılan tedavidir. Faz I tedavinin devamında, daimi dişlerin sürmesi tamamlandığında, dişler braketlenerek Faz II tedaviye geçilir.

Faz I tedaviye herkesin ihtiyacı var mı?

Tüm çocuk hastaların Faz I tedavisine ihtiyacı yoktur. Sadece bazı özel durumlar bu tür erken tedaviyi gerektirir. Bu açıdan çocuğunuzun erken tedaviye ihtiyacı olup olmadığını ortodonti uzmanınıza danışarak öğrenebilirsiniz

Ortodontik tedavi süresi nedir?

Ortodontik tedavi 6- 30 ay civarında sürer. Nadir de olsa bazı durumlarda daha uzun sürebilir. Süre, bireyin diş gelişimine, problemin ciddiyetine, hasta uyumuna ve gereken diş hareketinin derecesine bağlıdır.

Çekimli ve çekimsiz tedavi farkları nelerdir?

Dişlerdeki çapraşıklık miktarına, diş ve çene boyutlarına bağlı olarak çekimli ya da çekimsiz ortodontik tedaviler yapılabilir. Çekimli tedavilerin sonunda da dişlerin aralarında boşluk kalmaz.

Ortodontik tedavi pahalı mıdır?

Ortodontik tedavi maliyeti, kullanılan malzemelerden dolayı ucuz sayılmaz. Tedavinin her ekonomik kesime hitap edebilmesi için kliniğimizde gerekli ödeme kolaylıkları yapılmaktadır.