Radyolojik Muayene - 07den 70e Diş Kliniği, Ortodonti

Radyolojik Muayene


Tüm bu yukarıda bahsettiğimiz teşhisleri destekleyecek yöntem de, radyolojik muayenedir. Standart olarak alınan panoramik ile sağ ve sol ısırma röntgenleri; tespit edilemeyen ara yüz çürükleri, kronik lezyonlar, gömük dişler, periodontal dokulardaki sorunlar (kemik yıkımları), çene kemiklerindeki oluşumlar, taşkın dolgular, çocuklarda ise bunlara ek olarak daimi dişlerin konumu, köklerin oluşumu ve süt dişi köklerinin rezorbsiyonu hakkında bilgi verir.

Özellikle travma geçiren dişlerde o anda ve belirli aralıklarla alınan periapikal röntgenler, dişin, kökün ve çevresinin durumu konusunda rehber görevi görür.

Ayrıca 40 yaş üstündeki tüm bireylerden, şikayeti olsun olmasın panoramik röntgen çekilmesi, klinik belirti vermeyen hastalıkların ve kemik patolojilerinin belirlenmesi açısından önemlidir.

Elde edilen radyolojik bulgularla da desteklenen tüm problemlerin tespitinin ardından, alternatif tedavi planları çok rahatlıkla belirlenmiş olur. Kısaca; ilk muayenede geçirilen bir yarım saat, eksiksiz bir oral diagnoza, sonrasında da başarılı ve bilinçli bir tedavi yaklaşımına yol gösterir.

Radyolojik muayene implant çalışmalarında asla ihmal edilmemesi ve mutlaka dikkatli değerlendirilmesi gereken bir safhadır. Alçı modeller hazırlanmadan önce genel fikir edinilmesi açısından panoramik filmler alınabildiği gibi, doğrudan şablon ve metal küreler yerleştirildikten sonrada film çekilebilir. Bu hekimin çalışma şartlarına bağlı bir durumdur. Ancak bilinmesi gereken implant için karar vermeden önce mutlaka radyolojik olarak komşu dişlerin, kemiğin, rezorbsiyon derecesinin, anatomik yapıların durumun değerlendirilmesi zorunluluğudur. Metal kürelerden yararlanarak mesafe ve anatomik yapılara uzaklık şöyle hesaplanır. Metal kürenin çapı bizce malumdur, mesala 5 mm dir aldığımız ponoramik filmde bu 5 mm lik metalin verdiği görüntünün çapı cetvelle ölçülerek, implantı yerleştireceğimiz bölgenin vertikal yüksekliği de ölçülerek bir orantı kurulur ve buna göre implant gövdesinin boyuna karar verilir.

Panoramik filmlerden başka tam implantı yerleştireceğimiz bölgedeki kemiği daha net görmek için periapikal filmlerden, özellikle dişsiz hastalarda semfiz bölgesinin açısını, kalınlığını ve vertikal yüksekliği daha iyi anlayabilmek için lateral röntgenlerden, yine semfiz bölgesinin çapını anlayabilmek için oklüzal grafilerden yararlanılır.

Bu filmlerin hepsi bize ölçüleri iki boyutlu verir. Uç boyutlu görüntü elde edebilmek için kompüterize tomografi (CT) lerden de yararlanılır. Özellikle sarkık sinüs gibi durumlarda CT'ler faydalı olmaktadır, implant çalışmalarında CT ile değerlendirmeye gidilmesi ideal olmakla birlikte yöntemin pahalı olması bazen diğer filmler ile karar verilebilen vakalarda muhafazar davranmayı gerektirmektedir.

Klinik ve radyolojik kontroller bize çalışacağımız kemiğin boyutları, morfolojisi ve kalitesi hakkında fikir verir.