Sterilizasyon İşlemleri - 07den 70e Diş Kliniği, Ortodonti

Sterilizasyon İşlemleri


Hastaların ve klinik çalışanlarının sağlığı çok önemlidir. Temiz, ve steril şartlar altında tedavi olmak her hasta için zorunlu gerekliliktir. Bu yüzden dezenfeksiyon ve sterilizasyon işleminin her hasta ve her tedavi seansında ayrı ayrı uygulanması gerekmektedir.

Bu amaçla diş kliniklerinde uygulanması gereken prosedürler şöyledir:

Kullanılan bütün el aletleri, frezler, kanal aletleri ve cerrahi malzemeler öncelikle hemen dezenfektan solüsyonun içerisine koyarak dezenfekte edilir. Klinikler de tüm bakterilere, virüslere (Hepatit, AİDS, Tüberküloz v.s.) ve bunların sporlarına etkili bir dezenfektan kullanılır. Gün içinde dezenfekte olan aletler yıkanıp durulanır, bu aletler poşetleme cihazında poşetlenir ve sonra otoklav’ da yüksek ısı ve basınç altında sterilize edilir.

Klinikler de tedavi sırasında hekimler ve yardımcı personel eldiven maske ve koruyucu gözlük kullanırlar.

Tedavi sırasında kullanılan, hava su şırıngası, başlıklar ve tüm yüzeyler, hepatit, AİDS, tüberküloz vb. virüslere ve bakterilere etkili yüzey dezenfektanı ile silinip temizlenir.

Çapraz enfeksiyonu önlemek için tek kullanımlık ürünleri tercih edilir. Eldiven, hasta önlüğü, plastik bardak, enjektör, anestezi için iğne uçlar, tükürük emici gibi tek kullanımlık ürünleri her kullanımdan sonra hemen çöpe atılır.

Klinikler de girişte hastalardan ve refakatçilerinden galoş giymeleri, ortam hijyeni açısından önemlidir.

Hastaların sağlığı için gereken titizliği büyük bir özenle göstermeye çalışmak, prensiplerin en başında tutulmalıdır, aksi halde hijyen ve sterizasyonun eksikliği sonucu oluşabilecek durumların telafisi çok zor hatta imkansız olabilmektedir.